Home.

Ik geef 2 trainingen voor professionals die in hun werk te maken krijgen met ouders in conflictscheidingen, al dan niet met een contactbreuk tussen ouder(s) en kind. Deze trainingen bieden verdieping en versterking van de eigen kennis en werkwijze, met een duidelijk uitgangspunt: we verleggen de nadruk van de symptomen naar de achterliggende trauma’s en pijnpunten. Dit geeft ruimte voor nieuwe inzichten én duurzame oplossingen.

Training Specialist Complexe Scheidingen

Deze tweedaagse training is bedoeld voor professionals die beroepsmatig werken met ouders in complexe scheidingssituaties. Een vereiste voor deelname aan de training is een hbo- of wo-werk- en denkniveau. Het doel van de training is om u te versterken in uw handelingsrepertoire en u te leren hoe u effectief omgaat met complexe scheidingen, zonder verdere escalatie of betrokkenheid bij het conflict. 

De nadruk ligt op het aanleren van een benadering waarbij u inzicht krijgt in het gedrag van de ouders, uit de dynamiek van conflicten kunt stappen en de onderliggende thema’s kunt achterhalen. Deze aanpak bevordert de samenwerking met én tussen ouders en leidt tot minder (kostbare) interventies om tot een werkzame situatie te komen. Bovendien ervaart u minder frustratie en onzekerheid in uw handelen, en kan u goed inschatten welke vervolgstappen zinvol zijn. 

In de training Specialist Complexe Scheidingen
komt o.a. dit aan bod:

 • Werken met de Triage Standaard Complexe Scheiding (de TSCS) als triagemodel
  om in kaart te brengen welke thematiek een rol speelt in het conflict;
 • Kennis over conflictstijlen, trauma’s en triggers in een conflictscheiding, de rol van machtsongelijkheid of geweld, en emotieregulatie;
 • Het belang van positieve psychologie en gespreksvoering om de
  oplossingsbereidheid bij ouders te vergroten;
 • Hoe u het kind uit het conflict haalt zodat u met ouders kunt focussen op de achterliggende thematiek;
 • De impact van uw eigen handelen, houding en terminologie in gesprekken;
 • Methodes om het conflict vroegtijdig te de-escaleren zonder erin meegezogen te worden of zware interventies in te zetten.

Praktische informatie:

 • 2-daagse incompany training
 • 8 tot 16 deelnemers
 • SKJ Geaccrediteerde training
 • Inclusief tools met reader en handvatten
 • Afgestemd op jullie organisatie
 • Ook voor zelfstandig professionals
 • Deze training vereist geen studiebelasting

Training Specialist Contactverlies

Deze 1,5-daagse training is voor hulpverleners die hun expertise in contactverlies en herstel willen vergroten. Voor de training geldt als toelatingseis dat u beschikt over een hbo- of wo-werk- en -denkniveau. Het doel van de training is om uw handelingsrepertoire te versterken, zodat u begrijpt wat ten grondslag ligt aan contactverlies. Op basis daarvan leert u hoe u ouders kunt coachen om de band tussen ouder(s) en kind te herstellen. U krijgt inzicht in de dynamiek die leidt tot contactverlies, herkent vroegtijdige alarmsignalen, weet hoe u kunt screenen op onveilige situaties of loyaliteitsconflicten, en bent goed bekend met de juridische mogelijkheden. Met deze kennis kunt u zowel uw collega’s als ouders ondersteunen die te maken hebben met contactverlies tijdens of na een scheiding.

In de training Specialist Contactverlies
komt o.a. dit aan bod:

 • Kennis over complexe omgangsproblematiek, stadia van contactverlies, ouderverstoting en methodieken voor behoud of bevordering van ouder-kind contact;
 • Screenen en analyseren van de oorzaken van het contactverlies en mogelijke routes naar contactherstel;
 • Achterhalen van complicerende factoren als huiselijk geweld, manipulatie, loyaliteitsconflicten, hechtingsproblematiek;
 • Beter inzicht in beschikbare juridische interventies en adequate inzet hiervan;
 • Herkennen van signalen van dreigend contactverlies en welke maatregelen upreventief kunt inzetten;
 • Positieve gesprekstechnieken om met ouder(s) en/of kind in gesprek te kunnen.

Praktische informatie:

 • 1,5-daagse incompany training
 • Tot 16 deelnemers
 • SKJ Geaccrediteerde training
 • Met acteur om de nieuwe vaardigheden te oefenen
 • Inclusief reader met tools en handvatten
 • Afgestemd op jullie organisatie
 • Ook mogelijk voor zelfstandig professionals
 • Deze training vereist geen studiebelasting

Aanvullende diensten

Implementatie en casuïstiekbegeleiding

Mijn twee trainingen leren professionals een nieuwe werkwijze aan bij complexe scheidingen en contactverlies. Maar een eenmalige training resulteert niet altijd in een duurzame verandering met blijvende verandering: medewerkers vallen terug in oude gewoontes, of hebben moeite de nieuwe tools in de praktijk toe te passen.

Om dat te voorkomen kan ik, na de training, de organisatie tijdelijk versterken als interne coach. Ik adviseer en ondersteun medewerkers bij de implementatie van de tools en werkwijze in de dagelijkse praktijk, coach individuele medewerkers via casuïstiek en lever een bijdrage aan het borgen van de trainingsmethodiek. Zo hanteert iedereen binnen uw organisatie dezelfde aanpak en ziet u maximaal én duurzaam resultaat van de training.

© 2024 ADVhb. Alle rechten voorbehouden. 

Inschrijving open Training Specialist Complexe Scheidingen

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.

Inschrijving open Training Specialist Complexe Scheidingen

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.

Aanvraag

Open training Specialist Complexe Scheiding

Open training Specialist Complexe Scheiding

Aanvraag

Training Complexe Scheiding.